775 de controale au efectuat inspectorii ISU BN în primele 8 luni ale anului 2019

43

În primele opt luni ale anului în curs, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bistrița” al județului Bistrița-Năsăud au fost efectuate  775 de controale dintre care 42 au fost controale la investiții.

La sediul inspectoratului au fost depuse 243 de cereri în vederea eliberării avizelor de securitate la incendiu și au fost emise 72 avize de securitate la incendiu, în vederea eliberării autorizațiilor de securitate la incendiu au fost depuse 62 de cereri și au fost eliberate 37 de autorizațiilor de securitate la incendiu.

În urma controalelor desfășurate de către inspectorii din cadrul Inspecției de Prevenire, au fost aplicate 2417 sancțiuni și 204 amenzi, respectiv 3764 deficiențe constatate.

Pe timpul controalelor și al activităților de informare preventivă desfășurate, au fost distribuite către populație aproape 30000 materiale de informare preventivă.

SITUAȚIA ȘCOLILOR

În 01 august 2019 erau 52 de CLĂDIRI cu destinaţia de învăţământ care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu.

În 09 septembrie 2019 sunt 46 de CLĂDIRI cu destinaţia de învăţământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu:

– din aceste 46 de clădiri:

– 25 clădiri au obţinut 23 de avize de securitate la incendiu pentru intrare în legalitate (Liceul Teaca are un aviz pentru două corpuri de clădire; Romuli are un aviz pentru şcoală şi grădiniţă), urmând să se identifice surse de finanţare pentru realizarea lucrărilor. 53% din cele 47 clădiri neautorizate.

– 4 clădiri depun direct pentru autorizare, având documentaţie întocmită, însă neavizată (Școală Primară Țagu, Școală Chiochiş, Școală Bozieş, Școala Rebrișoara,).

– 7 clădiri au proiectele în curs de elaborare sau trebuie reactualizate după modificările apărute la normative (Grădiniţa din Lechinţa, Școala Ilișua, Școala Măgura Ilvei, Școală Budacu de Jos, Școală Miceştii de Câmpie – reactualizare, Grădiniţă Nepos comuna Feldru, Grădinița privată Happy Kinder Beclean).

– pentru 10 clădiri urmează să se înceapă demersurile de avizare/autorizare : Clubul Sportiv Şcolar Bistriţa cu internatul, Grădiniţa nr. 2 Bistriţa din clădirea de la Liceul Grigore Moisil, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Năsăud – fosta Lacrima Năsăud, Grădiniţa din corpul de clădire creşă din Sângeorz – Băi, Comuna Feldru cu corp clădire clasele V-VIII (la DN 17) şi after school – grădiniţă din Feldru, Grădiniţa din Susenii Bîrgăului, Şcoala din Sânmihaiu de Câmpie, Comuna Şanţ cu şcoală corp B în Şanţ, grădiniţă Urmeniş.

În 01 august 2019 sunt 43 de UNITĂŢI JURIDICE cu destinaţia de învăţământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu.

În 09 septembrie 2019 sunt 39 de UNITĂŢI JURIDICE cu destinaţia de învăţământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu:

– 3 – Şcoala Domneşti, Şcoala Dobric şi clădirea „Școală după şcoală” din Dumitra, care funcţionau fără autorizaţie de securitate la incendiu, au obținut acest act (Şcoala Dorolea deşi a obţinut autorizaţia mai are clădiri neautorizate, deci mai rămâne ca unitate juridică neautorizată).

– 1 – Şcoala Gimnazială „Artemiu Publiu Alexi” din Sângeorz-Băi, nu mai necesită autorizaţie, pentru că îi trebuia doar la instalaţia de detectare, semnalizare şi alarmare incendiu.

    Conform precizărilor primite de la IGSU din Adresa nr. 29694/26.08.2019, lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu pentru instalaţii de stingere şi detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, nu încadrează clădirile de învăţământ în categoria celor neautorizate.  

 

01 ianuarie 2019 erau 73 de CLĂDIRI cu destinaţia de învăţământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, iar în 09 septembrie 2019 mai sunt 46 de clădiri. Din cele 73 neautorizate la 1 ianuarie 2019, 15 clădiri au obţinut ASI, 18 clădiri nu mai necesită ASI în urma reevaluării lucrărilor sau reducerii numărului de copii (cele 15+18 clădiri reprezintă 45,2 % din cele 73 neautorizate), 5 au fost identificate că funcţionează fără ASI, iar 6 clădiri au obţinut avizul de securitate la incendiu, pentru a intra în legalitate, eliberându-se 5 avize de securitate la incendiu.

În 01 ianuarie 2019 erau 55 de UNITĂŢI JURIDICE cu destinaţia de învăţământ care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, iar în 09 septembrie 2019 mai sunt 39 de unităţi juridice.

În luna august 2019 şi până la 09 septembrie 2019 au fost eliberate următoarele documente ce vizează clădirile cu destinaţia de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu:

 

  1. – Autorizaţii de securitate la incendiu:

– emise: 3 – Şcoala Dobric, Şcoala Domneşti, clădire „Școală după şcoală” Dumitra.

– respinse: 0

 

  1. – Avize de securitate la incendiu:

– emise: 2 (Grădiniţa Cârţibav Şanţ, 1 aviz la 2 corpuri Şcoala Romuli + grădiniţă Romuli)

– respinse: 0

 

  1. – Obiective identificate că funcţionează fără autorizaţia de securitate la incendiu:

 

D. – Asistenţă tehnică de specialitate:

– s-a acordat în cadrul controalelor prezentate mai sus.

– s-a acordat 21 asistenţe tehnice la următoarele U.A.T. – uri şi clădiri:

– Grădiniţa cu program prelungit „Albă ca Zăpada” Beclean

– Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Năsăud

– grădiniţa cu program prelungit şi Grădiniţa cu program normal nr. 1 Sângeorz-Băi

– şcoală Budacu de Jos

– şcoală Chiochiş şi şcoală Bozieş, Comuna Chiochiş

– Şcoală după Şcoală Dumitra

– liceu Feldru

– şcoală şi grădiniţă Ilva Mare

– Grădiniţa cu program prelungit „Maria” Lechinţa

– şcoală Anieş, Comuna Maieru

– şcoală Miceştii de Câmpie

– şcoală Poiana Ilvei

– şcoală corp clasele 0-IV Rebrişoara

– şcoală Sânmihaiu de Câmpie

– şcoală Ilişua + Grădiniţă Cristeştii – Ciceului, Comuna Uriu

– şcoală + grădiniţă Urmeniş

– şcoală + grădiniţă Rodna

– şcoală + grădiniţă Şanţ

– şcoală Coşbuc

– şcoală + grădiniţă Romuli

– grădiniţă Susenii Bîrgăului comuna Prundu Bîrgăului.