APIA: Peste 700 de milioane de euro plătiți către aproape 518 mii de fermieri

273

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, începând cu data de 16 octombrie și până în prezent, în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2019,a autorizat la plată un număr de 517.928 fermieri, cu o sumă totală în valoare de 715.413.116 euro, astfel:

  • 958.064 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);
  • 913.962 euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);
  • 541.090 euro cofinanțarede la Bugetul Național.

Reamintim că până la data de 30 noiembrie,înconformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, se pot efectua plăți în avans de până la 70 % în cazul plăților directe enumerate în Anexa I laRegulamentul (UE) nr.1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, şi de până la 85 % în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor dedezvoltare rurală menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr.1306/2013.

Plățile se efectuează lacursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană, astfel:

4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019şipublicatînJurnalulOficial al UniuniiEuropene, seria C nr. 329/3, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă);

4,6635 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018şipublicatînJurnalulOficial al UniuniiEuropene, seria C nr. 1/06, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală).