Consiliul Județean Bistrița-Năsăud intenționează să construiască un Centru Județean de Tineret și Educație Integrativă

156

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud intenționează să realizeze un centru pentru tineri, un proiect de hotărâre în acest sens urmând să fie dezbătut într-o ședință ordinară programată la finalul lunii iulie. Pentru realizarea Centrului pentru Tineret și Educație Integrativă, Consiliul Județean mizează pe accesarea de fonduri europene nerambursabile.

Potrivit documentației proiectului, obiectivul urmărește dezvoltarea elevilor prin diversificarea ofertei de servicii prin crearea infrastructurilor specifice, precum şi prin programe pentru facilitarea dezvoltării personale și sociale al acestora.

Realizarea obiectivului de investiții de interes județean „Centrul Județean
de Tineret și Educație Integrativă Bistrița-Năsăud”, are ca obiective principale:

  • dezvoltarea competențelor, abilităților și aptitudinilor pentru participarea activă a elevilor la viața comunității și integrarea lor în societate;
  • asigurarea unor spații de întâlnire și socializare pentru elevi într-un climat de siguranță și securitate;
  • asigurarea activităților/serviciilor de informare și educație pentru
    dezvoltarea personală a elevilor și creșterea gradului de participare activă la viața sportivă;
  • asigurarea activităților de promovarea a voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale.

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul de investiții este situat pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Bistrița și se află în proprietatea județului Bistrița-Năsăud. Se propune reabilitarea și extinderea clădirilor existente care au destinația de săli de clasă și ateliere și care fac parte din baza materială a Școlii profesionale Speciale Sfânta Maria.

Pentru a se realiza obiectivul propus este necesară obținerea unui aviz din partea Ministrului Educației. În vedere obținerii acestui aviz este necesar un acord de principiu al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, exprimat prin hotărâre, privind realizarea obiectivului de investiții.

Centrul Județean de Tineret și Educație Integrativă Bistrița-Năsăud va
fi construit și folosit într-un mod responsabil față de mediul înconjurător
(GREEN).

”Clădirea verde (cunoscută și sub denumirea de construcție ecologică sau clădire durabilă) se referă atât la structură, cât și la aplicarea proceselor care sunt responsabile din punct de vedere al mediului și eficiente din punct de vedere al resurselor pe tot parcursul ciclului de viață al clădirii: de la planificare, la proiectare, construcție, exploatare, întreținere, renovare și demolare. Practica Green Building extinde și completează preocupările clasice de proiectare a clădirilor de economie, utilitate, durabilitate și confort. Sustenabilitatea are un efect pozitiv și din punct de vedere economic, acela de a reduce costurile, prin utilizarea metodelor verzi-una din cele mai eficiente metode de reducere a costurilor fiind performanța energetică”, se mai arată în documentația proiectului.

Beneficiarii Centrului Județean de Tineret și Educație Integrativă Bistrița-Năsăud vor fi elevii de pe raza județului Bistrița-Năsăud, înscriși în învățământul de masă, elevii din învățământul special și special integrat (beneficiari ai educației incluzive), copiii instituționalizați în centrele din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița.

Elevii de toate categoriile vor avea acces nelimitat și neîngrădit la sport și educație, centrul dispunând de: un bazin didactic de înot, săli de sport, săli de ateliere în care elevii să-și exprime ideile, să se cunoască, să-și manifeste preocupările, o bibliotecă școlară, cabinete medicale educative punându-se accentul pe medicina educativă și preventivă, precum și alte forme de educație integrativă.

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesară aprobarea inițierii
demersurilor în vederea obținerii avizelor/acordurilor și întocmirea
documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate mixt cu elemente de Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție. Administrația județeană mizează pe accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru realizarea obiectivului.