Constructorii de la ”Silvania Internațional” Lunca Ilvei au început migăloasa muncă de refacere a acoperișului Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea, clădire monument de arhitectură

2285

De circa două săptămâni, specialiștii modernei fabrici de cherestea ”Silvania Internațional” din Lunca Ilvei au demarat lucrările de refacere a acoperişului Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea, monument de arhitectură mistuit de un incendiu devastator în seara de 25 august 2018.

Coordonată de arhitectul Daniel Sâdor și inginerul Mihai Cârceie, acțiunea prevede atât proiectarea cât și execuția obiectivului ce își va păstra forma exterioară originală. Spre lauda priceperii constructorilor de la ”Silvania Internațional”, ca noutate vine faptul că acum interiorul acoperișului va avea utilitate de mansardă.

După cum ne-a declarat, astăzi, arhitectul Daniel Sâdor, totul a fost posibil datorită adaptării proiectului prin folosirea grinzilor lamelare curbate, ceea ce a dus la obținerea unui spațiu generos ce va avea drept destinație darea în folosință a unor săli de conferință și de expoziții. Potrivit interlocutorului, munca de refacere a acoperișului Palatului Episcopal Greco-Catolic din Oradea este una complexă, întrucât lucrările cuprind de la expertize necesare pentru stabilirea gratului de rezistenţă a pereţilor în urma incendiului, până la lucrări de proiectare şi de execuţie a acoperişului. “Acoperişul va fi finalizat în decursul a două luni de zile, ca etapă premergătoare reabilitării interioarelor imobilului”, ne-a spus arhitectul Daniel Sâdor.

Istoricul unei clădiri ce are 114 ani

Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, ridicat pe locul vechiului palat al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea Mare. Lucrările de construcție au avut loc între anii 1903-1905. Clădirea a fost edificată în stil eclectic și a fost inaugurată de episcopul Demetriu Radu pe 11 iunie 1905. Palatul este construit în stil eclectic, în care stilul dominant este cel neogotic, dar este o împletire rafinată, firească, de mare artă între mai multe stiluri: romanic, rococo, baroc, Art Nouveau. Clădirea a fost edificată pe două nivele: jos biblioteca, administrația, birouri, iar sus saloanele episcopale.

Întregul frontispiciu este asimetric și foarte variat, elementele neogotice dominând vizual edificiul. Ancadramentul accesului este continuat până la nivelul acoperișului, de la baza acestuia pornind două turnulețe de o parte și de alta a porții. Colțul clădirii este marcat de un turn aparent, doar acoperișul colțului clădirii creând această iluzie prin forma sa conică, diferită de restul învelitorii.

În 1948, clădirea a fost sechestrată de comuniști și transformată în școală populară, iar ulterior a devenit sediul Bibliotecii Județene.

În 1992, după căderea regimului, edificiul a fost retrocedat proprietarilor de drept, dar fizic aceștia au intrat în posesia lui abia în 2005-2006, după mai multe dispute cu conducerea Bibliotecii Județene.

În 2007, fațada a fost reabilitată, dar interiorul a ajuns în stare avansată de degradare, nefiind supus niciunei renovări de peste un secol.

Palatul Episcopal a fost devastat în urma unui incendiu declanşat pe 25 august de o avarie care a avut loc la instalaţia de iluminat exterior. Focul a cuprins acoperişul clădirii, s-a extins la etaje, iar în urma pârjolului tavanul etajului întâi s-a prăbuşit.

Printr-o Hotărâre de Consiliu Local din august 2019 municipalitatea orădeană a preluat clădirea în administrare pentru minim 20 de ani.

Potrivit înţelegerii încheiate la sfârşitul lunii august cu Episcopia Unită cu Roma Greco – Catolică, în urma lucrărilor de reabilitare, care vor dura circa trei ani, municipalitatea va pune la dispoziţia Episcopiei o treime din clădire cu destinaţia de sediu al curiei episcopale, diferenţa urmând să rămână la dispoziţia orădenilor, cu destinaţia de centru cultural şi spaţiu expoziţional.