Dezbatere publică privind gestiunea serviciului de iluminat public la primăria Bistrița

104

Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea unei dezbateri publice privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistrița.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 28.01.2019, începând cu ora 16.00, în sala mare de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală nr. 6.

Documentația supusă dezbaterii publice poate fi consultată la sediul Direcției Servicii Publice din str. Liviu Rebreanu, nr. 2 – 4, precum și pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița – www.primariabistrita.ro.

Primăria Bistrița se află în fază de precontractare a unui proiect care vizează modernizarea, reabilitarea şi extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Bistriţa şi localităţile componente.

Proiectul a fost depus la A.D.R. Nord – Vest, parcurgând toate etapele de evaluare.
Proiectul vizează amenajări pe 87 străzi şi 2 parcări, înlocuirea a aproximativ 1.200 aparate de iluminat, completarea cu alte 310 aparate și extinderi de reţele pe 21 km cu 745 corpuri de iluminat.

Aparatele de iluminat public existente, cu consum mare de energie, vor fi înlocuite cu aparate de tip led, scopul final al proiectului fiind reducerea consumului de energie.

La finalul proiectului, sistemul de iluminat public va avea o lungime de aproximativ 70 km şi va folosi 42 de surse de energie regenerabilă.