(Galerie FOTO) Fermierii din comuna Șanț fac treabă bună! Sute de localnici au ieșit la curățarea pășunilor alpine

1388

Pentru locuitorii de la munte, pajiștile naturale au fost și rămân în continuare una din sursele principale de hrană pentru creșterea animalelor. În jurul gospodăriilor țărănești, pe suprafețe mici, pajiștile, în majoritatea situațiilor sunt îngrijite, în mod deosebit fânețele. Suprafețe întinse de pășuni și fânețe în afara localităților sunt însă degradate. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani, datorita scăderii numărului de animale și îmbătrânirii forței de muncă, precum și ca urmare a neglijenței sau greșelilor în exploatare. Nu și în cazul comunei Șanț, acolo unde gospodarii execută lucrări anuale de întreținere în vederea menținerii și sporirii productivității și biodiversității, pentru care Uniunea Europeană acorda subvenții de agromediu, handicapuri naturale și altele.

Conștienți că trebuie să facă treaba serioasa pentru a obține mult doritele subvenții europene, oamenii au fost mobilizați de către comitetul director al asociației și, de câteva zile, au purces la curățarea suprafețelor care riscau să se împădurească cu specii lemnoase care nu au fost niciodată îndepărtate, dar și la montarea unor adăpători noi care să satisfacă efectivele numeroase de animale. “De comun acord cu membrii asociației, am demarat acțiunea în aceasta perioada, când vremea este blândă pe munte. Tocmai pentru menținerea în circuitul productiv al suprafețelor de pășuni existente și conservarea peisajului pastoral sunt necesare eforturi mari și susținute de înlăturare a vegetației lemnoase care înlocuiește covorul ierbos cu destinația furajeră iar oamenii au înțeles chemarea noastră. Pe de altă parte, dorim să arătam că se poate ceva exemplar, în sensul creeării de condiții mai bune pentru pășunatul montan“, ne-a explicat președintele Asociației Crescătorilor de Animale din comune Șanț – Silviu Cotu. De remarcat că au răspuns chemării conducerii asociației, fără să ezite, sute de localnici, inclusiv gospodinele șănțence, care nu s-au dat înapoi de la greutatea muncii la munte pentru a lucra cot la cot cu bărbații lor.