Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat deja 38 de amenzi în valoare de peste 190 de mii de lei și au fost confiscate 87 de kilograme de carne și produse din carne, 50 de kilograme fiind carne de pește

300

În perioada 01.04.2019 – 01.05.2019 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice, Sărbătorilor Pascale Ortodoxe şi zilei de 1 Mai) inspectorii DSVSA efectuează controale oficiale în scopul verificării modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare în pieţele agro-alimentare, abatoare şi dacă va fi cazul, centrele de sacrificare cu activitate temporară, unităţile de tranşare a cărnii, unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul şi în unităţile de alimentaţie publică.

Au fost aplicate primele amenzi

Potrivit directorului executive al DSVSA BN, Ioan Bogolin, pentru abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor au fost aplicate 38 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 190.800 lei şi 10 avertismente, respectiv au fost confiscate 87,71 kg carne şi produse din carne, 47,4 kg peşte şi preparate din peşte, 1,05 kg produse lactate, 14,63 kg preparate culinare, 32 kg zahăr, 20,77 kg produse zaharoase şi de patiserie, 2,4 kg fructe şi 2,5 litri băuturi alcoolice.

Cu ocazia controalelor oficiale au fost verificate următoarele aspecte:

Respectarea prevederilor legale la sacrificarea mieilor;

Comercializarea cărnii de miel;

Comercializarea ouălor şi produselor din ouă destinate consumului uman;

Comercializarea laptelui şi a produselor din lapte;

Comercializarea peştelui şi a produselor de pescuit.

În această perioadă va fi asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.

Rugăm consumatorii să sesizeze, la numărul de telefon 0733014054 şi 0263224974 orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.

În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, în trimestrul I 2019, inspectorii D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud au efectuat controale pentru verificarea modului în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor în: abatoare; unităţi de tranşare a cărni; unităţi de procesare carne; unităţi colectare/procesare lapte; unităti de procesare peşte; unităţi depozitare a alimentelor de origine animală şi nonanimală; unităţi de morărit şi panificaţie; unităţi de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de pariserie/ cofetărie, pensiuni turistice, unităţi de tip supermarket/hipermarket, magazine alimentare); pieţe agroalimentare; exploataţii profesionale şi nonprofesionale de animale.

În urma controalelor s-au constatat deficienţe cu privire la:

ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, în vederea depozitării şi valorificării, precum şi comercializarea acestora neetichetate potrivit legislaţiei în vigoare;

comercializarea şi/sau depozitarea produselor alimentare în spaţii necorespunzătoare;

manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;

deţinerea de animale neidentificate;

neanunţarea medicului veterinar de liberă practică şi a autorităţilor administraţiei publice locale a decesului unor animale pe care le deţin;

înstrăinarea animalelor fără documentele cerute de legislaţia în vigoare;

proprietarul animalelor nu a declarat, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu, pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie.