Ioan Pintea cere primarilor să aloce bani de la buget pentru achiziționarea de cărți

219

Așa cum bine se știe, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 357/2018, anul 2019 a fost declarat “Anul Cărții” în România. În ”Anul Cărții”, se lansează programul național România Citește”, care presupune promovarea lecturii în școli prin întâlniri cu scriitori, personalități publice și voluntari.

Pentru ca Legea nr. 357/2018 să aibă efectul scontat, este nevoie de implicarea activă a tuturor autorităților administrației publice centrale și locale.Autoritățile administrației publice localefinanțează bibliotecile comunale și orășenești și au obligații privind asigurarea funcționării acestora în beneficiul comunităților locale. Astfel, conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002: „Activitatea bibliotecilor municipale și orășenești se finanțează din bugetul municipiilor și orașelor pe raza cărora funcționează”(art.32).

Ioan Pintea: Date fiind aceste prevederi și ca urmare a rolului conferit de legeBibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud de coordonatoral bibliotecilor publice din județ (art. 28, lit. b din Legea nr. 334/2002), facem apel la dumneavoastră să alocați,din bugetul anului 2019, o sumă suficientă, destinată achiziției de cărți noi pentru biblioteca orășenească pe care o aveți în subordine, sumă care să permită înnoirea, cu minimum 10%, a fondului de carte pe care îl deține aceasta.

            Respectiva achiziție de carte este necesară și pentrua veni în întâmpinarea proiectului „Alege cartea”, care va fi implementat în cursul anului 2019 de către Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic și Biblioteca Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.

De asemenea, vă solicităm ca, acolo unde este cazul, să căutați soluții pentru ca bibliotecile să funcționeze în spații adecvate, cu bibliotecari angajați, care să desfășoare activități specifice bibliotecii.      

Vă asigurăm că instituția noastră vă stă la dispoziție cu tot sprijinul de specialitate de care aveți nevoie.