Noi modalități de plată a taxelor aferente operaţiunilor de înmatriculare şi eliberare a permiselor de conducere

216

Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu data de 1 octombrie 2020, plăţile aferente operaţiunilor de înmatriculare şi permise nu se mai poate achita la ghişeul instituțiilor din teritoriu, modalitatea efectuării acestor plăți fiind schimbată.

Astfel, Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud anunță că tarifele reprezentând contravaloarea certificatelor de înmatriculare, autorizaţiilor de circulaţie provizorie sau permiselor de conducere se vor încasa exclusiv în CONT BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, utilizând mijloacele de plată virament, mijloace de plată online, sistemul naţional electronic de plată online (S.N.E.P.) – ghişeul.ro sau POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente – în curs de operaţionalizare.

Contravaloarea documentelor sus-menţionate nu se mai poate achita la ghişeu.

De asemenea, tarifele aferente confecţionării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare se vor achita în conturile Trezoreriei (Trezorerie operativă Municipiul Bistriţa R041TREZ101502601X009594, cod identificare fiscală Instituţia Prefectului 4347798) prin virament, mandat poştal, numerar, la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului sau la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii.

Documentele de plată emise anterior îşi păstrează valabilitatea.