Peste 50 la sută dintre șomerii înregistrați la AJOFM Bistrița-Năsăud beneficiază de indemnizații

133

La sfârșitul lunii ianuarie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud erau înregistrați 4.368 șomeri (din care 2.277 femei), rata șomajului fiind de 3,33 %. Peste 50 la sută dintre aceștia beneficiază și de indemnizație de șomaj. De asemenea, șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă peste 90 la sută din numărul total al șomerilor înregistrați.

”Din totalul de 4.368 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa – Năsăud, 2.543 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1.825 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.845 șomeri provin din mediul rural și 1.523 sunt din mediul urban”, precizează directorul AJOFM Bistrița-Năsăud, Otilia Râpan.

Pe grupe de vârstă, structura șomajului se prezintă astfel:

Șomerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud (32,15 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (31,20 %), profesionale (18,65 %), primare (9,48 %), universitare (6,42 %), iar 2,10 % au absolvit învăţământul postliceal. Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 93,58 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 6,42 %.

”Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 696 persoane foarte greu ocupabile, 1866 greu ocupabile, 1124 mediu ocupabile, iar 682 sunt persoane ușor ocupabile”, mai precizează directorul AJOFM Bistriţa-Năsăud.

În ceea ce privește rata șomajului, atât în ultima lună a anului 2020,cât și în prima lună a anului 2021, aceasta a avut aceeași valoare 3,33 %.