Primăria Municipiului Bistriţa anunţă finalizarea proiectului ”Îmbunătăţirea eficientei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 10”

607

Prin grija Primăria Municipiului Bistriţa, 7 blocuri de locuințe construite în perioada 1950-1990 au beneficiat acum de reabilitare termică, grație finalizării unui proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional. Este vorba de un total de 349 de apartamente, încadrate blocurilor de pe strada Lăcrămioarelor, nr. 1 (60 apartamente), strada Lacramioarelor, nr. 3 (60 apartamente), strada Lalelelor, nr. 4 și strada Zambilelor, nr. 1 (68 apartamente),

strada Cuza Vodă, nr. 3 (60 apartamente), Bulevardul Decebal, nr. 35 (40 apartamente), Bulevardul Decebal, nr. 50 (21 apartamente), strada Arțarilor, nr. 38 (40 apartamente).

 

Intitulat ”Îmbunătăţirea eficientei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 10”, respectivul proiect a fost derulat în baza contractului de finanţare nr. 539/05.10.2017, derulat în perioada 05.10.2017 – 31.08.2019. Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița face parte din viziunea Strategiei de dezvoltare locală Bistrița, perioada 2010-2030, și are un impact major asupra orașului, atât în ceea ce privește creșterea calității vietii cetățenilor cât și a protejării mediului înconjurător.

Proiectul a fost finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor. Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, iar ADR Nord-Vest este organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului este 5.246.805,00 lei din care 2.675.870,55 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR, 472.212,45 lei valoarea eligibila nerambursabilă din Bugetul național și 2.098.722,00 lei valoarea contribuției propria (Municipiul Bistrița și proprietarii apartamentelor).