Proiectul de buget al Primăriei Bistrița pe acest an, în consultare publică

64

Primăria municipiului Bistrița a inițiat procedura de consultare publică cu privire la proiectul de buget pe anul 2021, locuitorii orașului având posibilitatea de a îl consulta și de a face observații. 

”Persoanele interesate pot trimite sesizările, observațiile, punctele de vedere în perioada 26 martie – 10 aprilie 2021, la adresa de email:primaria@primariabistrita.ro sau pot depune adrese scrise la Centrul de relații cu publicul – Primăria municipiului Bistrița, str. Gheorghe Șincai nr. 2”, a precizat Primăria Bistrița.

Potrivit administrației locale, bugetul Primăriei Bistrița pe acest an este unul ”axat pe dezvoltarea municipiului, iar procentul cel mai mare din cheltuieli este alocat investițiilor, fondurile europene fiind sursa principală de finanțare a proiectelor de dezvoltare”.

Totodată, bugetul propus de municipalitate ”reprezintă expresia politicilor de dezvoltare, economice și sociale ale autorităţii locale prin proiectele publice propuse si responsabilitățile stabilite ordonatorilor de credite, fiind orientat către: 

  • Implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile;
  • Demararea unor proiecte noi de investiții ;
  • Identificarea de surse alternative de finanțare pentru proiecte de dezvoltare locală;
  • Asigurarea serviciilor publice eficiente fumizate cetătenilor”, informează administrația locală”, mai arată Primăria Bistrița.

Astfel, pentru anul 2021, este propus un proiect de buget consolidat al municipiului Bistrița structurat astfel:

  • La venituri – sunt estimate venituri în sumă de 332.728.000 lei, care includ veniturile proprii, alocările de la bugetul de stat, sumele atrase cu titlu de surse rambursabile (credite) și cele nerambursabile;
  • La cheltuieli – sunt estimate cheltuieli în sumă de 379.891.000 lei, fiind destinate finanțării cheltuielilor curente, de capital si operațiunilor financiare.
  • Diferența dintre cheltuieli și venituri în sumă de 47.163.000 lei este reprezentată de excedentul financiar al bugetului general al anului 2020 si al anilor precedenți.

Proiectul de buget și programul de investiții pe acest an poate fi consultat AICI.