REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ-NAPOCA B-dul 21 Decembrie 1989, nr: 79

1080

Organizează concurs în vederea recrutării de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
• 2 posturi inginer automatizări/electrotehnic/energetic
• 1 post electrician
• 2 posturi instalator
• 2 posturi sudor
Condiţii de participare:
– pentru postul de inginer: studii superioare
– pentru posturile de electrician, instalator şi sudor: diplomă de certificare a competenţei profesionale şi vechime în meserie de min. 2 ani.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la secretariatul unităţii următoarele:
– cerere de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/calificare;
– copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi în specialitatea studiilor;
– curriculum vitae.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, departament resurse umane, telefon 0264.503720 sau 0264.503703.