Scriitorul David Dorian a fost sărbătorit de Biblioteca Județeană ,,George Coșbuc”

260

În sala de conferințe Gavril Scridon a Bibliotecii Județene ,,George Coșbuc” s-a desfășurat miercuri, 27 martie, o întâlnire cu poetul David Dorian, manifestare programată la cea de a 62 aniversare a scriitorului bistrițean. Întâlnirea avut patronajul directorului instituției, preotul și scriitorul Ioan Pintea, între cei prezenți găsindu-se scriitorii: Olimpiu Nușfelean (directorul revistei ,,Mișcarea literară”), Icu Crăciun (redactorul șef ,,Cuibul visurilor”), Menuț Maximinian (directorul cotidianului ,,Răsunetul” și redactor șef ,, Confesiuni literare”), de asemenea, Silvia-Ionela Nușfelean, Laura Seserman, cantautorul Florin Săsarman, Nicolae Vrăsmaș, Iacob Naroș, Macavei Al. Macavei, Gheorghe Mizgan, Ion Cioba. Din partea instituției a fost prezent șeful serviciu al Bibliotecii Județene, Marcel Săsărman.

În centrul evenimentului a fost lansarea volumului ,,Poezii prozaice”, de David Dorian, carte apărută la Editura ,,Charmides din Bistrița în urmă cu câteva zile. Despre autor și volum au vorbit Victor Știr și Gheorghe Mizgan subliniind persuasiunea, seriozitatea cu care David Dorian își urmărește demersul scriitoricesc început în urmî cu 50 de ani sub îndrumarea eminentului profesor Ioan Cutova. David Dorian este membru al Uniunii Scriitorilor din 1994 și autor al unor valoroase cărți de poezie, proză, critică literară și publicistică.

Pe parcursul întâlnirii, colege-bibliotecare ale autorului, Rodica Barteș, Angela Costin, alături de care Tamara Moise și Silvia-Ionela Nușfelean au citit poezii din volumul lansat, iar Victor Știr, în completarea prezentării personale, a reprodus textul semnat de Gheorghe Grigurcu în ,,România literară” și așezat pe coperta a patra a cărții lansate: ,,Făcând parte din familia unor Ion Caraion și Cristian SimionICA escu, purtând mai îndepărtate amprente bacoviene, ca și pe cele mai recente ale neo bacovianului M. Ivănescu, dar fără nicio servitute epigonică, David Dorian face proba unei demnități personale a firescului, izbutește a palpa catastrofa condiției umane cu antene proprii.

            Prin urmare se cade reținut ca unul din liricii remarcabil ai aglomeratei serii optzeciste (serie de care nu ne îndoim că, în izolarea sa, nu face caz, dar prin care-l circumscriem din rațiunea unei încadrări temporale).”

De efect a fost colecția de fotografii proiectate pe ecran, menite să recompună un parcurs sentimental de decenii al sărbătoritului. Cu sesiunea de autografe acordate de David Dorian celor prezenți s-a încheiat evenimentul.

 

Veronica Știr