Vicepremierul Daniel Suciu: Noul Cod Administrativ creează un cadru legal unitar, coerent, clar și simplificat pentru activitatea administraţiei publice

299

Codul Administrativ este pentru cetăţeni şi nu urmărește politizarea niciunei funcții publice, şi nici prejudicierea vreunei instituții fundamentale. Proiectul este susținut, în forma ce va fi adoptată de Guvernul României, de toate structurile asociative ale unităților administrativ-teritoriale şi creează un cadru legal unitar, coerent, clar și simplificat pentru activitatea administraţiei publice”, a precizat viceprim-ministrul Vasile Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în cadrul conferinţei de presă pe care a susţinut-o astăzi, 10 iunie, având ca temă proiectul Codului Administrativ.

Codul Administrativ:
• aduce claritate și eficiență în administrația publică, integrând 17 acte normative;
• are ca scop îmbunătățirea serviciilor publice, prin înlăturarea consecințelor negative semnalate în special de practicieni;
• reglementează:
– administrația publică centrală;
– administrația publică locală;
– prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate;
– reguli specifice proprietății publice și private a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;
– statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice;
– răspunderea administrativă;
– serviciile publice.