Zece beneficiari de ajutor social din Bistrița au obligația de a presta muncă în folosul comunității

85

Zece persoane din municipiul Bistrița care beneficiază de ajutor social au obligația de a presta muncă în folosul comunității, Consiliul Local Bistrița urmând să stabilească, în ședința din 28 ianuarie, planul de lucrări pentru anul în curs. 

Familiile sau persoanele singure de pe raza municipiului Bistrița care beneficiază de ajutor social au și obligații. Potrivit legii privind venitul minim garantat, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, lucrări de interes local.

Legea mai prevede că programul de muncă nu poate depăşi regimul normal de lucru și se vor respecta și normele de securitate și sănătate în muncă. Orele de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

În aceste condiții, primarii au obligaţia să întocmească un plan de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca prevăzute, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de securitate şi sănătate în munca pentru toate persoanele care prestează lucrări de interes local.

Planul de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local, lucru care se va întâmpla și la Bistrița. Consilierii locali care se vor reuni în ședință ordinară pe data de 28 ianuarie vor dezbate un proiect de hotărâre care prevede aprobarea unui astfel de plan de lucrări de interes local. Astfel, printre sarcinile celor care vor presta muncă de interes local se numără și lucrări de deszăpezire a parcurilor și aleilor, de salubrizare a spațiilor verzi, de crăpat lemne pentru școli și grădiniţe sau de îngrijire și salubrizare a curţilor şcolilor şi grădiniţelor.

La nivelul municipiului Bistrița, în luna noiembrie a anului trecut figurau 81 de persoane care beneficiază de ajutor social. Dintre acestea, doar 10 au obligația de a efectua lucrări de interes local pe raza municipiului. Numărul mediu de ore de muncă/persoană este de 24. Dintre cele 10 persoane, cele mai multe sunt din Sărata – 5, în vreme ce alte 3 sunt din Bistrița și câte una din Slătinița și Unirea. Un număr de 6 beneficiari adulţi ai ajutorului social se află în situaţie de incapacitate de muncă, dovedită cu certificate de expertiză medicală.