Anunț Comuna Chiuiești, județul Cluj

454

 

Comuna CHIUIEȘTI, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru ”Derogare Amenajament Silvic pentru UP 1 Chiuiești Ua. 44” realizat în comuna Chiuiești, județul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99 și la Ocolul Silvic Beclean din data de 12.02.2021 (aparitia primului anunt) de luni – joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 01.03.2021 (în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării celui de al doilea anunt), la APM CLUJ, strada Dorobanților nr.99, cod 400609, fax 0264-410716,e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00