Au fost semnate contractele pentru elaborarea documentațiilor aferente loturilor Bistrița-Vatra Dornei și Vatra Dornei-Suceava din drumul de mare viteză Baia Mare-Suceava

251

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că au fost semnate contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aferente loturilor Bistrița – Vatra Dornei și Vatra Dornei – Suceava, necesare construcției drumului de mare viteză Baia Mare – Suceava.

”Ofertantul declarat câștigător pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate aferent lotului 2, Bistrița – Vatra Dornei este S.C. EXPLAN S.R.L., valoarea contractului fiind de 15.793.026,12 lei fără TVA.  Studiul de Fezabilitate pentru lotul 3, Vatra Dornei – Suceava, va fi elaborat de ASOCIEREA S.C. BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A., valoarea contractului fiind de 14.475.000,00 lei fără TVA. Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile”, se arată într-un comunicat de presă al CNAIR.

Prestatorii trebuie să asigure, conform contractelor, următoarele servicii:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF), ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);
  • Întocmirea documentației suport și asistența acordată Beneficiarului pentru depunerea și susținerea aplicației de finanțare;
  • Pregătirea documentației de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și Asistența tehnică acordată Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este de 18 luni de la data de începere a fiecărui contract.

Pentru lotul 1, Baia Mare – Bistrița, a fost desemnată câștigătoare Asocierea Search Corporation – Egis International SAS – Egis România SA – Formin SA pentru suma de 15,2 milioane lei fără TVA, însă au fost depuse contestații, motiv pentru care contractul nu a putut fi semnat.