Bloc ANL cu locuințe destinate specialiștilor din administrație, recepționat în municipiul Bistrița

317

Agenția Națională pentru Locuințe a recepţionat un număr de 24 de locuinţe de serviciu în municipiul Bistriţa, pe strada Prundului, acolo unde mai există un bloc asemănător, tot cu 24 de unități locative.

Noul bloc este destinat specialiștilor din administrație și a fost construit în regim de înălţime P+3E+Et (parter+3 etaje+etaj tehnic). Au fost amenajate nouă garsoniere şi 15 apartamente cu câte două camere, valoarea totală a investiţiei fiind de circa 4,6 milioane lei.

În ceea ce privește beneficiarii acestor locuințe, aceștia pot fi funcţionarii publici, precum şi angajaţii din instituţiile publice centrale şi locale, care nu deţin sau nu au deţinut, individual sau în comun, împreună cu soţii lor, în proprietate o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepţia cotelor-părţi din locuinţe dobândite prin moștenire.

Închirierea locuinţelor de serviciu se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică din fiecare domeniu sau, în situaţia în care nu există legislaţie specifică, se face în condiţiile OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.

Locuinţele de serviciu construite prin programul implementat de ANL nu pot fi vândute.

De asemenea, instituţiile publice locale sau centrale pot încheia protocoale de colaborare, prin care stabilesc ca locuinţele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituţii. Pentru soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor de serviciu, autorităţile publice locale sau centrale vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuinţe de serviciu şi vor stabili ordinea de repartizare şi modalităţile de diferenţiere.

FOTO: ANL