Cărturarul și dascălul Dumitru Munteanu a adus în atenția ministrului Ecaterina Teodorescu nevoia de implementare a învățământului profesional la Liceul Tehnologic Rodna dar și a învățământului de economie montană la nivel național

860

La mijlocul acestei săptămâni, Ecaterina Andronescu – ministrul Educaţiei Naţionale, s-a aflat în judeţul Bistriţa-Năsăud, pe lângă întâlnirea cu directorii școlilor și liceelor reprezentantul Guvernului participând și la conferința cu tema ”Importanța învățământului dual și profesional în dezvoltarea României moderne, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie BN la Centrul Cultural Dacia, pe 27 februarie.

Conferința s-a încadrat efortului mediului de afaceri bistrițean pentru identificarea nevoilor cu care se confruntă companiile în găsirea forței de muncă necesare. Un discurs remarcabil în cadrul acestei întâlniri l-a avut scriitorul și dascălul Dumitru Munteanu, cel care a adus în atenția ministrului Ecaterina Andronescu dar și a conducerii Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud nevoia de forță de muncă calificată în zona Rodnei, cerând înființarea unei clase de învățământ profesional la Liceul Tehnologic din localitate.

Domnilor și doamnelor, preconizați să înființați în Bistrița două clase de învățământ dual, acel învățământ care îmbină sistemul de învățământ și mediul de afaceri. Îmi permit să lansez o propunere pentru Inspectoratul Școlar Județean: sub muntele Ineu, în frumoasa comună Rodna, funcționează un Liceu Tehnologic. În zonă se află mai multe societăți industriale mari: Silvania Internațional, MIS Grup, Montana, Frasinul și altele, care vor avea nevoie peste 2 – 3 – 5 ani de forță de muncă calificată și cu înaltă calificare. Societățile pe care le-am amintit au și mijloacele financiare ca să suțină una sau mai multe clase ce vor pregăti acești viitori lucrători. Administrația locală are deschidere pentru asemenea inițiative. La fel conducerea liceului și comitetul de părinți, a cărei președinte, doamna Lenuța Iugan, are forța și bunăvoința să sprijine această acțiune. Înființați o clasă de învățământ dual la Rodna!”, a spus Dumitru Munteanu de la tribuna conferinței.

Totodată, Dumitru Munteanu a ținut să se refere și la un alt aspect important pentru învățământul din zonele montane ale României, și anume: implementarea la nivel național a învățământului de economie montană.

Doamnă ministru, domnilor și doamnelor, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să vă aduc în atenție o anume categorie de lucrători, de care o comunitate de mai bine de 2 milioane de cetățeni are strictă nevoie pentru a nu aluneca din ce în ce mai rapid pe drumul dureros al dispariției. Este vorba comunitățile din Zona Montană a României, tot mai depopulate și despre lucrătorii necesari pentru împiedicarea acestui dezastru național. După cinci ani de zbateri și activități, să nu le spun lupte, deși asta ar fi definirea reală, Forumul Montan din România (FMR) și Centrul de Economie Montană (INCE) al Academiei Române, a reușit să convingă Parlamentul țării că este necesară o nouă Lege a Muntelui.

Capitolul VII al acestei Legi se ocupă de reglementări privind: ”Învățământ, formare profesională și cercetare în zona montană”, iar articolul 14, cu punctele 1-12, conține reglementările necesare pentru fundamentarea și funcționarea acestuia, atribuțiile fundamentale revenindu-le MADR-ului și Ministerului Educației Naționale ce – în virtutea prevederilor – vor colabora pentru introducerea în învățământul gimnazial, a uni pachet de discipline de studiu, care să cuprindă noțiuni elementare despre socio-economia zonei de munte. Îngăduiți-mi să fac o paranteză. sunt mandatat de Consiliu director al F.M.R să exprim mulțumiri publice unui om din Bistrița, ce a sprijinit necondiționat apariția acestei Legi și introducerea Capitolului VII. Vă mulțumim, domnule Radu Moldovan, președinte al Consiliului Județean, în numele nostru, dar și al celor 2 milioane de fermieri din Zona montană a României!

Doamnă ministru, din nefericire, ”specialiștii” din Comisiile parlamentare au mutilat această Lege: în primul rând privând 600.000 de fermieri crescători de ovine de ajutoarele de stat, necunoscând diferența dintre păstoritul în transhumanță și păstoritul alternativ. Dar au mai comis o greșeală, la fel, dacă nu și mai gravă, eliminând din definirea obiectului de studiu pentru învățământul montan un cuvânt. Capital. Și anume Educație! Astfel, în Lege, ”învățământul de educație și economie montană” cum l-am definit noi, se va numi ”învățământ de economie montană”! Acei domni nu știu, presupun, ce înseamnă ”educație”. Probabil au gândit că este ceva de prisos. Sau chiar rău. Numai dumneavoastră puteți rezolva această problemă, de aceea, vă rog, în numele comunităților Zonei montane a României, să remediați această greșeală. Știu că implementarea acestei noi discipline de învățământ va fi dificilă. Va crea probleme, nemulțumiri și obstacole. Pentru că este ceva nou. Iar noul deranjează, nu-i așa?
Considerăm că învățământul de educație montană ce va fi instituit în sistemul educațional și de învățământ românesc, este un act de mare importanță ce trebuie construit cu pricepere, viziune și talent, dacă nu vrem ca în viitor, comunitățile montane să fie formate din 4-5 bătrâni fiecare. Iar noi nu dorim ca muntele, care este inima țării, ce ne apără în vremuri de restriște, ne înveselește, ne dă speranțe și, mai ales, ne hrănește, să plângă cu lacrimi de sânge pentru noi.

Doamnă ministru, în colectivul Forumului Montan din România, am sugerat un pachet de propuneri pentru sistemul educațional și de învățământ din Zona Montană a României. Permiteți-mi să vi le înmânez, împreună cu respectul și considerația noastră!”, a punctat Dumitru Munteanu