Consilierii municipali se întâlnesc JOI, de la ora 14.00, în şedinţa ordinară pe luna februarie

512

Şedinţa ordinară este programată să înceapă la ora 14.00, pe ordinea de zi fiind trecute 11 proiecte de hotărâre, după cum urmează:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor pe terenuri, proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de echipamente de joacă pentru copii
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea, Dealul Cocoşului, în scop agricol
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a locuinței proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situată în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, str. Principală nr.90A, scara A, apartamentul 5, către actualii chiriaşi, Berbece-Gliga Anita Ancuţa şi Berbece-Gliga Ioan
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cuantumului acesteia pentru locuințele situate în municipiul Bistrița, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea renegocierii clauzelor cuprinse în contractele de concesiune și asociere în participațiune încheiate de către Municipiul Bistrița cu persoane fizice și juridice și constituirea comisiei de renegociere a acestora
 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în municipiul Bistrița, Piața Centrală nr.22, în favoarea Asociației Naționale a Surzilor Filiala Bistrița- Năsăud, cu destinația de sediu
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.150/13.09.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 9.117 mp, proprietatea Municipiului Bistriţa, situat în strada Astrelor, necesar realizării accesului la terenul proprietatea domnului Andreica Gheriasim
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda” municipiul Bistrița
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajare teren de sport în localitatea componentă Ghinda”
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgentă în cazurile de violență domestică desfăşurată pe raa municipiului Bistriţa
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.148/01.09.2016 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița, pentru persoanele fizice
 12. Diverse