Consiliul Județean Bistrița-Năsăud face pregătiri pentru sezonul rece

65

Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud va dezbate, în şedinţa ordinară din 30 septembrie, un proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene în sezonul rece 2021 – 2022.

Activitatea de întreținere a drumurilor în timpul iernii cunoaște momente
de mare intensitate, generate de necesitatea desfășurării normale, în deplină siguranță a circulației rutiere și în situația producerii unor fenomene meteorologice foarte variabile ca intensitate, moment de apariție și durată. În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile județene în condiții de siguranță pe timpul iernii sunt necesare a fi executate o serie de activități care să conducă la prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora. În acest scop, clasificarea drumurilor județene în funcție de intensitatea traficului, importanța economică și administrativă a sectoarelor de drum, respectiv modul de organizare, dotare cu utilaje și intervale de timp maxime necesare intervențiilor, se realizează printr-un program de măsuri pentru deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului pe drumurile județene și stabilirea nivelurilor de viabilitate”, 
se arată în proiectul de hotărâre

Același document arată că asigurarea unei viabilități corespunzătoare în timpul iernii pe drumurile județene se obține prin aplicarea selectivă a măsurilor de prevenire și combatere a lunecușului și înzăpezirii drumurilor, precum și prin alocarea utilajelor necesare, în concordanță cu intensitatea traficului, importanța economică și administrativă a sectoarelor de drum județean.

Pentru eficientizarea activității de iarnă și reducerea timpului necesar până
la începerea intervențiilor pe drum, drumurile județene aflate în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud sunt împărțite în 5 loturi și încadrate pe nivele de viabilitate, după cum urmează:

Pentru deszăpezirea și combaterea poleiului pe drumurile județene în sezonul rece 2021 – 2022 se estimează că este necesară cantitatea de 9.800 de tone de nisip, 9.800 tone de sare şi 53 de utilaje de intervenţie.

Rețeaua de drumuri județene din Bistrița-Năsăud are o lungime de
708,4 km, din care 693,966 km se află în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și 14,9 km se află în administrarea Primăriei municipiului Bistrița.

Proiectul de hotărâre va fi dezbătut în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din 30 septembrie.