IOAN DENEȘ: Ministerul Apelor şi Pădurilor dar și gărzile forestiere vor fi reorganizate

504

Ioan Deneş confirmat  la Bistriţa, că se pregăteşte o ordonanţă de urgenţă pentru descentralizarea gărzii forestiere şi că în fiecare judet se vor înfiinţa gărzi forestiere, fără personalitate juridică, iar inspectorii de la cele nouă gărzi regionale vor fi mutaţi în teritoriu.

„Lucrăm la promovarea unei ordonanţe privind reglementarea activităţii departamentului păduri din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor şi a gărzilor forestiere. Astfel, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează, în cadrul gărzilor forestiere teritoriale, gărzi forestiere judeţene, fără personalitate juridică. Se realizează astfel o descentalizare a activităţii gărzilor forestiere şi se duce decizia către judeţe cât mai aproape de contribuabil şi cât mai aproape de zonele împădurite. Prin această descentralizare inspectorii din structurile centrale vor fi repartizaţi în judeţe, iar structura centrală va avea rol de coordonare a structurilor judeţene”, a declarat Ioan Deneş.

Totodată, ministrul Apelor şi Pădurilor a spus că se va înfiinţa un departament la nivelul ministerului care va coordona activitatea acestor structuri şi că nu se vor face reduceri de personal. Inspectorii şefi ai celor nouă structuri regionale vor avea contract de management pe o perioadă de maxim patru ani şi vor fi supuşi unor evaluări de integritate.

„Se înfiinţează Departamentul păduri, prin reorganizarea actualei structuri de specialitate silvică din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, iar conducerea este asigurată de către un inspector general cu rang de subsecretar de stat. (…) Gărzile sunt conduse de câte un inspector şef. Funcţia de inspector şef se exercită în baza unui contract de management încheiat pe o perioadă de maximum 4 ani. Personalul gărzilor, precum şi cel din cadrul departamentului, este supus unei evaluări de integritate”, a afirmat Deneş.