Medicul Nicolae Stan-Iuga, criticul și istoricul literar Ion Istrate și economista Floarea Pleș vor primi, joi, Cetățenia de Onoare a Orașului Năsăud

2426

Trei oameni care fac cinste orașului Năsăud vor primi recunoștința ”urbei academicienilor”, prin acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Orașului Năsăud”, în cadrul unei ceremonii găzduite joi, 6 iunie, de sala de ședințe a Consiliului Local Năsăud, cu începere de la ora 11.00. Este vorba de medicul Nicolae Stan-Iuga, criticul și istoricul literar Ion Istrate și economista Floarea Pleș. Mai jos puteți afla cine sunt cei trei și meritele pentru care sunt înnobilați cu cea mai importantă distincție a orașului Năsăud.

Nicolae Stan-Iuga

”Născut la 22 octombrie 1953 în satul Reteag, deși părinții locuiau în Oradea, tata – ofițer MAPN, mama – tehnician chimist. A locuit în Oradea până în anul 1960 luna octombrie când părinții s-au mutat definitiv în București. A început clasele primare la Școală Generală nr. 4, absolvind în anul 1968 cele 8 clase. Din 1968 până în 1972 a urmat Liceul Teoretic I.L. Caragiale București. În 1972 a început cursurile Facultății de Medicină Generală Carol Davila București, unde a fost în toți acești ani șef de grupă. În 1978 a absolvit facultatea cu diplomă de DOCTOR-MEDIC și a ales Spitalul Județean Bistrița pentru cei 3 ani de stagiatură, care a terminat-o în 1981. În anul 1981 a dat concurs pentru ocuparea postului de intrare în secundariat, specialitatea Medicină Internă, luând acest concurs și a ales Spitalul Orășenesc Năsăud, având în vedere că părinții dânsului din 1978 sau mutat în satul Reteag, că pensionari. În 31 decembrie 1978 se căsătorește cu Iuga Elena Carmen, studentă la medicină iar în  1980 apare și urmașul, Bogdan, care, nu întâmplător, duce tradiția mai departe urmând Facultatea de Medicină. Din 1982 a urrnat cursurile de medic secundar la Clinică Medicală 3 Cluj. Din 1983 a fost angajat pe durată nedeterminată la Spitalul Orășenesc Năsăud unde  a continuat pregătirea până în 1985, când a susținut examenul de medic specialist interne la Clinică Medicală 3 Cluj. Întreruperea pregătirii practice în Cluj s-a datorat lipsei de medici la Spitalul Orășenesc Năsăud, iar directorul Dr. George Trifon neaprobându-i continuarea stagiului de pregătire, a revenit la Spital și a continuat pregătirea pe cont propriu lecturând multe cărți de specialitate procurate din Occident. În această perioadă a lucrat și în Ambulatoriul de specialitate (Policlinică Năsăud). În anul 1991-1992 a susținut examenul de medic primar interne, luând examenul și totodată în urma acestuia a dat examenul pentru postul de șef de secție luând și acest examen cu notă peste 9, păstrând această funcție până în 2019.

Pregătirea profesională a continuat și în această perioadă astfel că în anul 2001 a urmat cursul de ecografie generală timp de 4 luni la Spitalul Dr. Cantacuzino București, absolvindu-1 cu notă 10. Că șef se secție s-a preocupat de îmbunătățirea calității actului medical prin:

-pregătirea profesională a personalului (cursuri asistențe)

-îmbunătățirea calității hranei pacienților, a regimurilor alimentare specifice patologiei

-a introdus medicație nouă pentru tratarea unor boli

-a efectuat primele trombolize în infarctul miocardic

-a propus dotarea cu aparatură performanță ecografe, monitoare, deflbrilatoare

-a avut o contribuție însemnată la înființarea compartimentului de primire-urgente pentru că banii din contractul cu Casă de Asigurări să fie folosiți mai judicios iar cheltuielile pentru camera de gardă în jur de 700 mii pe an să vina de la ISU.

-a fost în contact direct cu oamenii de afaceri de pe Valea Someșului obținând sponsorizări importante unității de Transfuzie sangvine

-la propunerea dânsului s-a înființat Cabinetul de Gastroenterologie, fiind dotat cu gastroscop, colonoscop și laparoscop

-în anul 2015 a mobilizat primarii de pe Valea Someșului, rugându-i să contribuie cu fonduri pentru a ajută Spitalul Orășenesc Dr. George Trifon care a fost neglijat de autoritățile județene adică Direcția de Sănătate Publică, Consiliul Județean, menționând că Spitalul Orășenesc Dr. George Trifon deservește nu numai populației orașului Năsăud în jur de 11 mii de locuitori ci și populație din comunele Văii Someșului (22-23 comune). În cele din urmă, în 2017, prin efortul nemărginit al primarului prof. Mircea Romocea s-a înființat o autoritate non-profit, nonguvernamentală la Spitalul ”Dr. George Trifon” care a alocat 320.000 lei spitalului în aparatură și mobilier.

-a prezentat prin mass-media locală (ziare și televiziuni) situația reală a stării de sănătate pe Valea Someșului, a nevoilor populației și, în final, pentru rezolvarea acestora.

În anul 2008 la rugămintea managerului dr. George Adrian a participat la concursul de ocupare a postului de director medical pe care l-a câștigat cu nota peste 9, iar timp de 5 luni a făcut multe îmbunătățiri ale procedurilor și protocoalelor terapeutice după care să se desfășoare activitatea medicală, funcție la care a renunțat în favoarea alegerii de membru în Consiliul Județean.

A preferat să rămână consilier județean cu gândul că va putea influența colegii de partid să aloce bani pentru Primăria orașului Năsăud și, implicit, pentru spital. În anul 2015, cu ocazia începerii acreditării spitalului, la chemarea colegilor din spital a preluat funcția de director medical interimar fără de care nu se putea organiza și desfășura acreditarea, coordonând întregul proces de acreditare .

A desfășurat o intensă activitate medicală mai bine de 35 ani în folosul comunității de pe Valea Someșului, efectuând lunar 10 gărzi, echivalentul a 150 de ore pe lângă normă de bază de 150 ore lunar, deci lunar 300 de ore, echivalentul a aproximativ 70 de  ani de muncă. Totdeauna a declarat că a făcut această pentru cu drag pentru oameni și, în special, pentru cei din Țara Năsăudului.

Desigur că această muncă nu era posibilă fără ajutorul soției, care, i-a fost mereu aproape, și mândriei părintești că fiul lor le duce tradiția mai departe, fiind medic chirurg la Paris iar noră lor tot medic, Doamne ajut-o și pe nepoată să-i răsplătească cu aceeași bucurie. Nu în ultimul rând, că aducere aminte pentru toate cadrele medicale și a personalului TESA la propunerea d-lui dr. și cu acordul protopopului Ioan Dâmbu și a părintelui paroh Cira Georgică s-a înființat, la intrarea în biserică spitalului din Năsăud, un loc de omagiu și aducere aminte  celor decedați care prin activitatea lor au contribuit pe  puterilor financiare  profesionale la susținerea acestui spital.

Deși sunt  convins că  foarte multe din activitățile desfășurate de d-l doctor   folosul comunității au fost omise , consider destul de convingător ca persoana domnului doctor să  facă  parte din echipa personalităților acestui oraș iar acest titlu de cetățean de onoare reprezintă prețuirea tuturor cetățenilor din  Năsăudului  nu numai. Mult stimate doctore  îți dorim ani  cu sănătate  multă putere de muncă în continuare și  bineînțeles mulțumirile ce se cuvin!”, se arată  Laudatio semnat de inginerul Vasile Săplăcan.

Ion Istrate

”Ion Istrate, ilustru critic și istoric literar, s-a născut la 21 septembrie 1948 în Năsăud. Este fiul lui George Istrate, mic meseriaș, și al Victoriei Istrate (n. Andresi), casnică. Criticul Ion Istrate a absolvit Liceul George Coșbuc din Năsăud (1966) și  Facultatea de Litere a Universității ,,Babeș-Bolyai, secția romană-italiană, în 1971, că sefde promoție. Între 1971-2010, a fost cercetător științific principal I la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ”Sextil Pușcariu” din Cluj-Napoca, instituție în cadrul căreia a contribuit la elaborarea unor lucrări care s-au bucurat de un imens prestigiu științific. În 1982 devine doctor în Filologie al Universității ,,Babeș-Bolyai. În perioadă studenției, tânărul năsăudean frecventează cenaclul Tribună al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor. Debutează publicistic în 1969 cu poezie în revistă Tribună. Debutul editorial are loc în 1982 cu volumul Barocului literar românesc apărut la prestigioasa Editură Minerva. Cartea va fi apreciată la superlativ de specialiștii dorneniului. A colaborat la revistele: Tribună, Steaua, Luceafărul, Cronică, Synthesis, Echinox, Cercetări de lingvistică , Napoca  universitară , Limbă și literatură , Revue des etudes sud-est europeennes s.a. După debut a publicat volumele: Scrie cum vrei (versuri. Ed. Dacia. 1 984); Romanul obsedantului deceniu (1945-1964) (Ed. Diamondia, 1995); Relația epică (Ed. Napoca Star. 1998); Baroc și manierism (Ed. Paralelă 45, 2000). Este prezent în două ediții ale antologiei Caietul debutanților (Ed. Albatros, 1 98 1) și în volumul colectiv De la N. Filimon la G. Călinescu. Studii de socioiogie a romanului (Ed. Minerva, 1982). Este detinătorul următoarelor premii: premiul CC al UTC (1982); premiul ASISC al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor (1995);  prerniul pentru istorie literară al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor (1998). A obținut burse de studii în Italia (1969), Suedia (1996), China (1998) și Rusia (2005). Este membru al Uniunii Scriitorilor și al Societătii de Științe Filologice din România. Recent, reputatul scriitor a Iansat la Muzeul Grăniceresc din orașul natal două volurne de traduceri din italiană: Sonete de Petrarca, Sonete de Dante și ediția a două a volumului de poezii ”Scrie cum vrei” (Editură Ecou transilvan, CIuj-Napoca,  2018). Dintre cei prezenți îi amintim pe loan Seni-președinte ASTRA Năsăud, Floarea Pleș-președinte Cerc ASTRA Năsăud, prof. dr. Gheorghe Pleș, farnilia Ioan și Lucreția Mititean, col. (rez.) Ioan Botan, prof. Mircea Darosi, colegul de clasă – jr. Macavei Al. Macavei, care pot oferi relații și recomandări despre personalitatea ilustrului scriitor Ion Istrate, fiu al Năsăudului”, a scris prof. dr. Ion Cristofor Filipaș în epistola adresată conducerii orașului prin care a fost propusă acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al orașului Năsăud” lui Ion Istrate.

Floarea Pleș

”S-a născut în comuna Șanț, jud. Bistrița-Năsăud, un sat de munte, averea fiindu-i pădurile, pășunile montane, fânețele și o suprafață mai mică de teren agricol.  Șanțul este ultima localitate de pe Valea Someșului, ce duce până la popasul Rotunda, în vecinătate cu județul Suceava-Bucovina. Este satul dintre dealuri și munți, satul copilăriei, cel mai frumos loc din lume. Din acest colț de rai, aproape de izvoarele Someșului Mare, s-a născut la data de 22 octombrie 1936, Floarea Acu (căs.) Pleș, în familia Acu Filon și Ștefania (n. Cotu), vrednici țărani din spița plăieșilor și a grănicerilor năsăudeni.

– Primele cinci clase le-a urmat în comuna natală, din care primele trei sub ocupație horthystă, clasele elementare, la Rodna, jud. Bistrița-Năsăud, iar studiile liceale și postliceale  la Vatra-Dornei, la Școala Medie Tehnică de Cooperație, cu profil economico-financiar-contabil (fostul Liceu de Administrație economică-financiară).

– Ulterior, a urmat cursurile Universității Politice și de Conducere, absolvite în anul 1982. Lucrarea de Diplomă  „Căile creșterii eficienței economice la Cooperativa de Producție Achiziții și Desfacerea Mărfurilor (CPADM) Năsăud”, a fost preluată de Centrocoop București prin Centrul de perfecționare a cadrelor și introdusă în programa de pregătire a personalului din comerțul cooperatist la nivel național.

– Pe parcursul anilor  a frecventat mai multe cursuri de specialitate în domeniul economico-financiar, cursuri de lungă și scurtă durată (6 și 3 luni) la București, Oradea, Arad etc., dobândind noi competențe în actul de conducere, fiind investită în funcții de răspundere și decizie, obținând titularizarea pe funcția de economist.

FUNCȚII DEȚINUTE ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

Din cei aproape 40 de ani lucrați cu Carte de Muncă, 31 de ani au fost în contabilitate: contabil principal; șef serviciu contabilitate; șef serviciu financiar-contabil; contabil șef (dir. economic) și peste 8 (opt) ani – președinte a Cooperativei de Consum oraș Năsăud (fosta Cooperativă „Furnica”) și respectiv – Cooperativa de Consum Zonală Năsăud, timp de patru ani, perioadă în care au fost afiliate la Cooperativa oraș, Cooperativele din 10 (zece) comune administrative cu 560 de salariați, în total având în subordine aproximativ 900 de salariați.

LOCURI DE MUNCĂ DEȚINUTE:

– 34 ani în Cooperația de Consum, din care 14 ani la Uniunea Raională a Coop. de Consum (URCC Năsăud) și 20 de ani la Cooperativa oraș Năsăud;

– 3 ani la IFET Năsăud, respectiv CEIL Bistrița – Combinatul de Exploatare și Industrializare a Lemnului – ca Șef contabil al sectorului de investiții.

– 3 ani (1991 – 1994) la S.C. „CONEX” SRL Năsăud, firmă privată, ca șef contabil.

În cadrul Cooperației de Consum s-a format profesional, a îndrăgit ramura de activitate, i-a cunoscut perfect întreaga structură organizatorică cu toate laturile ei, o activitate vastă, complexă, care stăpânind-o, a avut posibilitatea să-și desfășoare cu maximă implicare  și competență profesională, cunoștințele acumulate.  La nivel de oraș de-a lungul vremii, cu profesionalism, pricepere și mare responsabilitate s-a implicat în dezvoltarea orașului Năsăud, sub toate aspectele: în dezvoltarea bazei materiale printr-un program de investiții bine gândit, precum și în viața economică, socială și culturală.

Prin lucrările de investiții realizate, s-a extins rețeaua comercială și de producție: În anul 1975 și respectiv în anul 1986 se dau în folosință cele două obiective situate în str. Mihai Eminescu nr.1: Sediul Administrativ și Complexul de producție alimentar: Carmangerie, Laborator de cofetărie, Secție de sucuri-răcoritoare, extins pe parcurs cu secții de prestări servicii (tâmplărie, croitorie, spălătorie, frigotehniști, electricieni, centru pentru achiziții etc.).

– În anul 1978 (10 aug.) s-au dat în folosință un număr de 8 unități comerciale, la parterul blocului cu 67 de apartamente, din B-dul Republicii (Grănicerilor): restaurant, cofetărie, autoservire alimentară, cofetărie, magazin „Lumea Copiilor”, magazin Moto-Velo, parfumerie, mercerie și Bufet Expres în str. Gării.

– În anul 1982 (20 aug.) s-a dat în folosință cea mai reprezentativă unitate de alimentație publică din oraș – Restaurantul „Sălăuța”, cu 220 locuri la mese și cu spații de cazare – Hotel, cu 56 de paturi, unitate de categoria I-a, de trei stele.

– Tot în anul 1982 s-a dat în folosință Restaurantul „Linie cu autoservire”, cu o frumoasă grădină de vară și o ciupercărie amenajată la subsolul restaurantului.

Începând cu anul 1982 – 1989, s-au reabilitat, renovat și modernizat o serie de unități comerciale; Complexul Comercial din centrul orașului; magazinul „Romarta”, magazinul „Bazar”; cofetării, librării, autoserviri alimentare, Restaurantul „Rahova” (din piață), magazin „Ape minerale” etc., toate realizate din fondurile bănești ale Cooperativei oraș Năsăud.

Cooperativa de Consum oraș Năsăud era o unitate economică puternică, un model de muncă, efort și responsabilitate, clasându-se pe primele locuri (I-IV) în fiecare an la nivel județean și la nivel național.

Era centrul în care CENTROCOOPUL București și Uniunea județeană (Ujcoop Bistrița) organiza schimburi de experiență și cursuri de reciclare cu președinții, șefii contabili, lucrători comerciali, etc. din țară și din județ.

Doamna Floarea Pleș, animată de o puternică ținută de sorginte patriotică, împreună cu soțul, au pus în valoare toate relațiile în favoarea orașului.

În acest sens, se valorifică relațiile de prietenie ale familiei cu distinsul om de stat – Sas Sabin, director General al Industriei Chimice din Comitetul de stat al planificării (1965-1989) și Director General al Ministerului Economiei, aducând mereu în discuție nevoia acordării  de fonduri pentru dezvoltarea industriei în Năsăud, construirea Releului de televiziune de pe Heniu, construirea Spitalului orășenesc și construirea noului obiectiv destinat Poștei și Telecomunicațiilor.

PE LINIE CULTURAL-LITERARĂ

Preocupările în domeniul cultural-artistic, dăinuie încă din tinerețe, prin creații lirice (poezie) și implicare în activitățile artistice organizate la nivel de oraș și nu numai.

Așa se face că, în perioada anilor 1973 și până la Revoluția din 1989 era în vogă Cenaclul „Flacăra” realizat de poetul Adrian Păunescu, în cadrul căruia s-a realizat Festivalul „Cântarea României”, o acțiune cultural-artistică de masă, pătrunsă prin spectacole, în unități de învățământ, întreprinderi, instituții etc., având mare succes.

La nivelul unității pe care o conducea – CPADM Năsăud, s-a implicat și a reușit o bogată activitate cultural educativă: Brigada artistică – teatru popular satiric și un grup vocal; protagoniști fiind, salariații talentați printre care și solista de muzică populară Valeria Peter Predescu, salariata Cooperativei în acele vremuri.

În concursurile organizate la nivel de întreprinderi pe oraș, apoi pe țară, la nivel de ramură cooperatistă, Brigada a obținut numeroase premii și diplome – locul II pe țară.

Activitatea cultural-literară desfășurată de domnia sa,  s-a făcut cunoscută mai ales, după anul 2004, când a devenit membră a Asociațiunii Astra Năsăud și președintă a Cercului Astra oraș.

Membru activ în cadrul activității astriste în care primează spiritul de voluntariat, având în atenție promovarea culturii orașului Năsăud, a Țării Năsăudului în ansamblul ei.

LUCRĂRI LITERARE PUBLICATE PERSONALE (autor)

– Istoricul (Monografia) Cooperativei de Producției Achiziții și Desfacerea Mărfurilor (CPADM) oraș Năsăud  (1912-2010), Edit. Napoca Star – Cluj Napoca – 2013, Capitol separat cuprins în Monografia orașului Năsăud (1245-2012) vol.II – 1146 pagini.

– Poezie; articole de presă, etc.

-Volumul “Dialoguri contemporane”, Editura “Ecou Transilvan”, Cluj Napoca, 2019.

COAUTOR – ARTA MESERIAȘILOR NĂSĂUDENI –

– Portrete de meseriași năsăudeni (1910-2010); Edit. ,,George Coșbuc” Bistrița – 2010, director – Dumitru Munteanu.

– Meseriași și talente năsăudene (1900-2013), Edit. ,,Ecou Transilvan” Cluj-Napoca – 2013, director Nadia Baciu.

ÎN COLABORARE:

–  Istoricul Poștei Năsăudene, Edit. EYKON, Cluj-Napoca – 2005;

–  Dicționarul culturii și civilizației populare Bistrița-Năsăud vol.I – Țara Năsăudului, Edit. – 2009, conceput și realizat de Despărțământul Astra Năsăud, îndrumător prof. Ioan Seni.

PUBLICAȚII ÎN CARE AU APĂRUT LUCRĂRILE

Dicționarul Critic – vol.I – Bistrița Năsăud ,,Scriitori români la frontiera Mileniului III – 2009”; Ziarul Răsunetul, Almanah cultural-științific ,,Virtus Romana Rediviva” Cluj-Napoca; Volumele ,,În vârful peniței” autor Ioan Mititean; Dicționarul culturii și civilizației populare Bistrița-Năsăud – vol.I – Țara Năsăudului; Revista ,,Rapsodia” Sibiu; Revista ,,Cetatea Rodnei”; Revista ,,Ecologistul B-N”; Revistele Despărțămintelor Astra din Năsăud, Blaj, Dej, Sibiu etc.; Antologia literar-artistică „Napoca Nova”, vol.9, Cluj-Napoca;  Antologia ,,Destine Literare” – 2017 a Scriitorilor Români, filiala Năsăud – Edit. ,,Ecou Transilvan”; Revista ,,PULS”  – Ianuarie  2016 a Liceului Teoretic ,,Al.I.Cuza” Iași; în cărți și volume omagiale: prof. Silvia Pop – Blaj; prof. Ana Filip – Salva; preot Dumitru Tomi – Năsăud etc.

Despre d-na Floarea Pleș s-a scris și în materialul ,,Scurt istoric al Școlii din Comuna Șanț – 1820-2010”, prezentat la data de 15 mai 2010, cu ocazia desfășurării Concursului  Interdisciplinar Județean ,,Dr.  Paul. Tanco” ediția a XIV-a la Șanț, condusă și realizată de prof.dr. Gheorghe Pleș.

De-a lungul vieții, la nivelul urbei năsăudene, la nivel județean și național, s-a bucurat de respectul și încrederea acordată, încredințându-i-se o serie de funcții onorifice.

FUNCȚII ONORIFICE

– Membră în Consiliu și Biroul  Executiv al CENTROCOOP București (Ministerul Comerțului) timp de peste 10 ani;

– Vicepreședintă și membră în Biroul Executiv al Uniunii Județene a Cooperativelor de Consum (UJECOOP) Bistriţa timp de 20 de ani;

– Vicepreședintă la Primăria orașului Năsăud mai bine de 10 ani;

–  Deputat orășenesc, patru mandate în Circumscripțiile 1 și 21 (1977, 1982, 1985, 1987);

– Vicepreședintă a Consiliului orășenesc al femeilor.

Pe linie de cultură:

– Președintă a Cercului Astra oraș Năsăud, din 8 Martie 2012 și în prezent;

– Membră în Liga Scriitorilor Români, filiala Năsăud din aprilie 2014;

– Face parte din Colegiul de Redacției Revistei Astra năsăudeană;

-Membră în Comitetul Central al Astrei – Sibiu, din anul 2012 și până în prezent;

– Membră fondatoare în Clubul Femeilor Solidare, fiind premiată în cadrul ,,Galei Femeilor Solidare”, gală organizată de către Asociația Mereu Împreună, din data de 01 aprilie 2018, în a cărei activitate primează spiritul de solidaritate, acțiunile care se întreprind sunt cu caracter filantropic.

Munca pe care a desfășurat-o de-a lungul timpului, pe un tărâm larg de activitate, i-a fost apreciată și răsplătită prin conferirea a zeci de diplome, medalii, premii și alte distincții locale, județene și naționale, amintind doar câteva:

DISTINCȚII

– 1972 – MEDALIA DE AUR – 25 de ani de la Proclamarea Republicii, conferită prin Decretul  Consiliului de Stat Nr.460/1972;

– 1976 – BREVET – Ordinul Muncii clasa III-a conferit prin Decretul prezidențial nr.81 din 23.03.1976, pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul celui de al VI-le-a Congres al Cooperației de Consum.

În domeniul cultural

– 2016 – PREMIUL, acordat de Editura ,,Napoca Nova” Cluj-Napoca, în 31.03.2016, pentru recuperarea operei literare POSTUME – Îngrijitoarea volumului de poezie ,,TURNUL ABEL” (de Mihai Pleș).

– 2004-2019 – DIPLOME, 43 la număr: Diplome de onoare, Diplome de merit, Diplome de Merit și Recunoștință, Diplome de Excelență, Diplome Jubiliare, Diplome Omagiale etc., conferite de către Asociațiunea Astra Sibiu; de Despărțăminte și Cercuri Astriste: Iași, Blaj, Alba-Iulia, Dej, Năsăud etc.; Primăria orașului Năsăud; Primăria Municipiului Blaj; Primăria comunei Uriu, Jud.B-N; Primăria comunei Tomești, Jud. Iași; Primarul Municipiului CAHUL – Republica Moldova – Nicolae Dandiș; Universitatea de Stat ,,Bogdan Petriceicu Hașdeu” din CAHUL, Centrul de Cultură și Civilizație Românească ,,Onisifor Ghibu” Republica Moldova; Liceul Teoretic ,,Al.ICuza” Iași;  Consorțiul pentru  Educare și Dezvoltare Durabilă – România Europeană; Societatea cultural-științifică ,,Virtus Romana Rediviva” Cluj-Napoca; Societatea Filatelică  „Bistrițeana” BN; Asociația ,,Mereu Împreună”  Bistrița; Liga Scriitorilor Români, filiala Năsăud etc.

Concluzionând, pot afirma că activitatea domniei sale, în întregul ei, este un bilanț de muncă și efort, de  competență și responsabilitate, de talent și pasiune, fiind convinsă că faptele în totalitatea lor au dimensiunea echilibrului. Pentru activitatea domniei sale, pentru care a fost recompensată cu numeroase premii și distincții, propun acordarea doamnei Floarea Pleș, a titlul de cetățean de onoare al orașului Năsăud”, semnează Laudațio coonelul în rezervă Boțan Ioan.

 

 

 

.