Peste 4.300 de șomeri în Bistrița-Năsăud; mai bine de 90 la sută dintre aceștia au nivel de instruire primar şi mediu

174

La sfârșitul lunii aprilie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bistriţa-Năsăud erau înregistrați 4.356 de șomeri, rata șomajului fiind de 3,32 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,51 %, în luna aprilie acest indicator a înregistrat o ușoară scădere. 

Din totalul de 4.356 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Bistriţa-Năsăud, 2.212 erau femei.

De asemenea, 2.109 persoane beneficiau de indemnizaţie de şomaj, iar 2.247 erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.821 șomeri provin din mediul rural și 1.535 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Bistriţa-Năsăud (28,69 %), urmat de cei cu studii liceale (28,54 %), profesionale (18,20 %), primare (17,29 %), universitare (5,62 %), iar 1,66 % au absolvit învăţământul postliceal.

Șomerii cu nivel de instruire primar şi mediu reprezintă 94,38 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 5,62 %.