Prefectul Stelian Dolha, alături de inspectorul școlar general, Aurelia Dan, la deschiderea anului școlar la Năsăud şi Beclean (FOTO)

47

Prefectul județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, și inspectorul școlar general al județului Bistrița-Năsăud, prof. dr. Aurelia Dan, au luat parte la festivitățile de deschidere a noului an școlar organizate de mai multe unități școlare din orașele Năsăud și Beclean, unde au fost alături de primari, directori, profesori, părinți și elevi. 

Fiecare început de an școlar e încărcat cu emoție și cu un sentiment al întoarcerii în timp.
Mă bucur astăzi, înainte de toate, că întâlnirea cu profesorii și colegii voștri este față în față, după o perioadă în care învățământul s-a desfășurat mai mult în format online. Din acest motiv am spune că sunteţi o generaţie de sacrificiu, însă eu consider că voi sunteți cei care veți putea să faceți faţă oricăror provocări din viitor, devenind mai curajoși și responsabili. Pentru că sunteți la început de drum, mesajul meu pentru voi astăzi este să vă bazați mereu în viață pe valori precum onestitatea, munca asiduă, corectitudinea și respectul față de ceilalți. Să aveți încredere în munca profesorilor voștri, în misiunea pe care școala o are și să respectați regulile pentru păstrarea sănătății voastre și a celor din jur. Cadrelor didactice le doresc multă putere de muncă în acest an școlar și mult succes tuturor. Să rămâneți sănătoşi și încrezători!”, a transmis prefectului Stelian Dolha.

La nivelul județului Bistrița-Năsăud au început școala 45.824 de elevi, din care 8.501 în învățământul preșcolar, 14.301 – învățământ primar, 12.155 – gimnazial, 8.189 – liceal, 2.289 – profesional și 389  postliceal.

În ceea ce privește situația cadrelor didactice, numărul estimativ al profesorilor este de 3.267, din care: 2.719 sunt titulari, 491 suplinitori, 23 pensionari și 34 necalificați.

Noul an școlar 2021 – 2022 este structurat pe două semestre (34 de săptămâni). Semestrul I va avea 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021, în vreme ce semestrul al II-lea va fi alcătuit din 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

  • 25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
  • 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
  • 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
  • 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.