Primăria Bistrița pune la bătaie burse de 500 de lei pentru studenți

365

Primăria Bistrița acordă și în acest an burse de merit Nosa unor studenți care au domiciliul în municipiu și care, pe parcursul anilor de liceu, au obţinut rezultate deosebite  la învățătură. 

Pentru a beneficia de o astfel de bursă, cei interesați trebuie să întocmească un dosar de candidatură pe care să îl depună la sediul Primăriei Bistrița de pe strada Gheorghe Şincai, nr. 2.

Dosarul de candidatură trebuie să conţină următoarele documente:

  • cerere prin care se solicită acordarea bursei de merit „Nosa”;
  • curriculum vitae al candidatului;
  • copie după actul de identitate al candidatului;
  • copia după diploma de bacalaureat;
  • copie după foaia matricolă pentru toţi anii de învăţământ liceal;
  • adeverinţa de înscriere în anul I, eliberată de secretariatul facultăţii;
  • acte doveditoare pentru fiecare din performanţele şcolare obţinute pe parcursul studiilor liceale la olimpiadele şcolare eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud sau, după caz, inspectoratele şcolare organizatoare și alte instituţii abilitate;
  • acte doveditoare care să ateste obţinerea locului I, II, III sau menţiune la Olimpiadele Internaţionale, certificate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice / Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud.

Dosarele pot fi depuse în intervalul 17 august – 1 octombrie 2020.

Bursele vor fi acordate anual unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa, care au absolvit unul din liceele sau grupurile şcolare din localitate. Bursele se acordă cu începere din anul I de studiu şi până la obţinerea licenţei, cuantumul unei burse de merit fiind de 500 lei pe lună. Sunt eligibili numai candidaţii cu domiciliul în municipiul Bistriţa şi care au absolvit unul din liceele sau colegiile din municipiu”, mai precizează Primăria Bistrița.

Administrația locală acordă astfel de burse încă din anul 2009.