Primarul Florin Sandu Simionca, reales președinte al PSD la Budacu de Jos

763

PSD Bistrița-Năsăud începe pregătirile pentru alegerile locale din iunie 2020. Primul pas este reconfirmarea pe funcțiile de președinte a primarilor aleși în urmă cu patru ani pe listele PSD. Astăzi, potrivit președintelui Radu Moldovan, au avut loc alegeri la Budacu de Jos, adunare la care au luat parte peste 300 de oameni. Așa cum era de așteptat, primarul Simionca a fost reconfirmat pe funcția de președinte al PSD Budacu de Jos

Radu Moldovan: ” La o conferință de alegeri cu peste 300 de invitati am vorbit despre proiectele de aproape 20 de milioane de euro care au dezvoltat comunitatea de aici, dar și de planurile noastre de viitor pentru Budacu de Jos. Felicitări Sandu și frumoasei tale echipe. Așa cum am fost alături unii de alții în toate proiectele administrative de până acum, tot împreună vom continua munca pentru modernizarea Județului Bistrița-Năsăud și a comunei Budacu de Jos!”.

  

Proiectele mari derulate de Guvernul României, Consiliul Judetean și Primăria Budacu de Jos:

I.CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
1. Modernizare DJ 173 C Buduș-Șieu (10 km)-12,4 milioane lei (2,62 milioane EURO)-În execuție
2. Modernizare DJ 172 G Sărățel-Monariu (1,1 km) + pod-Documentație tehnică-în etapa de obținere a avizelor
3.Modernizare DJ 173 C Bistrița-Budacu de Jos (3,6 km)-6,5 milioane lei (1,37 milioane EURO)-În execuție
4. Covoare asfaltice pe DJ 173 (Bistrița-Budacu de Sus), DJ 172 G (Monariu-Jelna) și Orheiu Bistriței-Satu Nou – În achiziție publică;
TOTAL CJBN:4 proiecte în valoare de 5.4 milioane EURO.
II.GUVERNUL ROMÂNIEI
1.Alimentare cu apă a localităților Simionești-Monariu (8,53 km)-1,54 milioane lei (330.000 EURO)-Finalizat
2.Alimentare cu energie electrică la grup de locuințe-comuna Budacu de Jos, localitatea Jelna spre Bistrița-741.000 lei (157.000 EURO)-Finalizat
3.Alimentare cu apă a localităților Budacu de Jos-Buduș (6,56 km)-2,17 milioane lei (460.000 EURO)-Finalizat
4.Modernizare străzi în comuna Budacu de Jos (5,61 km)-4,78 milioane lei (1 milion de EURO)-În derulare
5.Modernizare DC 7B, DJ 172 G-Simionești (1,82 km)-1,47 milioane lei (310.000 EURO)-Finalizat
6.Canalizare în localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos (12,71 km)-5,7 milioane lei (1,2 milioane EURO)-În derulare
7.Locuințe sociale pentru comunitățile de rromi -amplasamentul din comuna Budacu de Jos, sat Jelna-1,17 milioane lei (250.000 EURO)-Finalizat
8.Locuințe sociale pentru comunitățile de rromi -amplasamentul din comuna Budacu de Jos-2,2 milioane lei (470.000 EURO)-Finalizat
9.Construire sală de sport în loc. Budacu de Jos-2,58 milioane lei (550.000 EURO)-Finalizat
10.Renovare grădiniță cu program normal Monariu-540.000 lei (114.000 EURO)-Finalizat
11.Reabilitare grădiniță cu program normal Budacu de Jos-270.000 lei (57.000 EURO)-Finalizat
12.Lucrări de reparații la grădiniță cu program normal Buduș-230.000 lei (49.000 EURO)-Finalizat
13.Construire rețea de canalizare (22,8 km) stație de epurare și extindere rețea de apă (7,8 km) în Budacu de Jos-14,2 milioane (3 milioane de EURO)-În faza de licitație
14.Construire grădiniță cu program normal în Budacu de Jos-1,2 milioane lei (250.000 EURO)-În execuție ( aproape finalizat)
15.Modernizare DC 7 (1,0 km)-Jelna-Satu Nou-1,6 milioane lei (340.000 EURO)-În execuție ( aproape finalizat)
VALOARE INVESTIȚII GUVERNUL ROMÂNIEI: 15 proiecte în valoare de 40,4 milioane lei (8,5 milioane EURO)
III.FONDURI EUROPENE
1.Lucrări de amenajare a cursurilor de apă necadastrate- 7,26 milioane lei (1,54 milioane EURO)-Finalizat
2.Centru local de informare turistică în comuna Budacu de Jos și proximități; dezvoltare și marketing turistic-1.1 milioane lei (230.000 EURO)-Finalizat
3.Înființare parc în localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos-458.000 lei (97.000 EURO)-Finalizat
4.Dotare cămin cultural în localitatea Budacu de Jos și înființarea ansamblului ,, Valea Budacului”-172.000 lei (36.000 EURO)-Finalizat
5.Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Budacu de Jos (10,17 km)-5,1 milioane lei (1,1 milioane EURO)-Finalizat
6.Modernizarea infrastructurii rutiere agricole (8,5km)-4,65 milioane lei (980.000 EURO)-În curs de implementare
7.Modernizarea și dotarea a 2 cămine culturale în Budacu de Jos și Buduș-2,7 milioane lei (570.000 EURO)-În derulare
VALOAREA INVESTIȚIILOR DIN FONDURI EUROPENE: 7 proiecte în valoare de 21,4 milioane lei (4,5 milioane EURO)
IV.POIM 2014/2020 (2023)
1.Alimentare cu apă: Extindere conducte de aducțiune (585 m) și rețele de distribuție (7,43 km)- 3 milioane lei (626.000 EURO)
Total investiții Budacu de Jos: 27 de proiecte în valoare de 19.1 milioane EURO

PROIECTE NOI:
1. Grădinița Jelna-Ministerul Educației-PROIECT NOU
2. Construirea unei săli de sport-prin Compania Națională de Investiții-(CNI)-PROIECT NOU
3. Construirea adăposturilor pentru rromi,14 case în Budacu de Jos, 7 în Jelna-prin ANL-PROIECT NOU
4. Canalizare Jelna-5,4 milioane lei-PNDL-PROIECT NOU
5. Construirea unui dispensar medical-În execuție