Profesorul Mircea Daroși lansează monografia comunei Parva pe 14 octombrie

892

Pe 14 octombrie, de Sfânta Paraschiva, comuna Parva va trăi momentul lansării monografiei localității ”Parva, nume de legendă”, întocmită de apreciatul profesor Mircea Daroși. Cu o carieră îndelungată de dascăl pe tărâmul Parvei, Mircea Daroși vine cu acest studiul monografic, din care aflăm istoria unui ținut într-adevăr de legendă.

Am constatat că în istoria îndepărtată a Parvei există perioade destul de sărace în informaţii, ceea ce mi-a îngreunat oarecum munca, dar am găsit multe materiale edite şi inedite pentru epoca contemporană, care sunt de un real folos pentru cei interesaţi de viaţa şi preocupările acestei comunităţi. Toate datele adunate în această lucrare atestă continuitatea oamenilor pe aceste meleaguri. Vechimea aşezării este mult mai mare decât cea arătată în documente.

Făcând o incursiune în trecutul localităţii, am putut constata că părvenii au fost participanţi direcţi la mai toate evenimentele din istoria naţională. În perioada militarizării, au trecut şi peste hotarele ţării, mânaţi de interese străine de interesele lor. Dintr-un alt punct de vedere, această perioadă le-a fost favorabilă, ca dealtfel, întregului ţinut de pe Valea Someşului, referindu-mă la aspectul organizatoric, cultural şi chiar economic. Cei mai în vârstă se mândresc şi astăzi că sunt urmaşii vrednici ai grănicerilor de odinioară.

În conţinutul acestei lucrări sunt cuprinse probleme de ordin social, economic, cultural, de enografie şi folclor. O pondere mai accentuată o au capitolele care se referă la şcoală şi biserică, instituţii cu o influenţă puternică în viaţa oricărei comunităţi.
Cred că lucrarea va prezenta interes pentru generațiile mai vechi și mai noi ai comunei Parva, că pe parcursul timpului, ea trebuie să fie continuată și întregită”, mărturisește profesorul Mircea Daroși.

Un volum realizat de un avizat cunoscător al fondurilor arhivistice. Felicitări domnule profesor Mircea Daroși, Parvei și autorităților locale care au finanțat acest proiect de reconstituire a istoriei localității !