Școlile din orașele Bistrița, Năsăud și Beclean, precum și cele din alte 23 de comune din județ, în scenariul galben

104

Ministerul Educaţiei a publicat o listă cu privire la incidenţa cazurilor de coronavirus pe localităţi, în funcţie de care se vor relua cursurile începând de miercuri, 5 mai. Două scenarii sunt avute în vedere – cel verde, care se va aplica în localităţile unde incidenţa este sub 1 la mia de locuitori, şi scenariul galben, aplicabil în localităţile cu incidenţa peste 1 la mie.

Potrivit documentului publicat de Ministerul Educației, în 26 de unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, printre care și municipiul Bistrița și orașele Beclean și Năsăud, școlile vor funcționa în scenariul galben, în vreme școlile din celelalte 36 de unități administrativ-teritoriale din județ vor funcționa în scenariul verde:

Scenariul verde prevede participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, în localităţile unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori.

Scenariul galben vizează: a) participarea zilnică, cu prezenţă fizică, în unităţile de învăţământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi  a XII-a, a XIII-a, şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, precum şi a elevilor din învăţământul special, indiferent de clasă, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară; b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu, acolo unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină.

Cursurile încep, după vacanţa prelungită de primăvară, în 5 mai, pentru toți elevii, cu excepția celor din anii terminali, aceștia urmând să revină la școală de luni, 10 mai. 
Vacanţa de vară începe la 26 iunie şi se încheie la 12 septembrie.