Și se jură că nu fură… Peste 15.000 mc de lemn s-au furat din pădurile județului Bistrița-Năsăud

688
FOTO: arhivă

În cursul anului 2018 personalul silvic din cadrul Gărzii Forestiere Județene Bistrița Năsăud a efectuat un număr de 550 acțiuni de control privind respectarea regimului silvic. În urma acestor acțiuni au fost întocmite un număr de 55 procese verbale de constatare a contravențiilor  silvice, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 246.000 lei.

S-au efectuat un număr de 26 controale de fond și parțiale în suprafețe din fondul forestier național și în vegetația din afara fondului forestier fiind identificat un volum de material lemnos tăiat ilegal de 1.424,37 mc. cu o valoare a prejudiciului de 543.702,02 lei. Au fost înaintate spre organele de cercetare penală, în vederea continuării cercetărilor, 25 de sesizări penale privind săvărșirea unor infracțiuni la regimul silvic.

 

Volumul total de material lemnos tăiat ilegal, identificat în cursul anului 2018 la nivelul Județului Bistrița Năsăud, de către personalul Gărzii Forestiere Județene Bistrița Năsăud și a celor 19 ocoale silvice  a fost de 13.486 mc. cu o valoare a prejudiciului de 5.454.871,47 lei din care un volum de 9.471 mc. cu o valoare a prejudiciului de 4.054.515, 41 lei a fost identificat în fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice care nu aveau încheiate contracte de prestări servicii silvice/administrare cu un ocol silvic autorizat.

S-au verificat un număr de 30 sesizări înaintate de persoane fizice și juridice și s-au soluționat conform prevederilor legale.

În urma acțiunilor întreprinse s-a dispus confiscarea faptică a unui volum de 232,25 mc. material lemnos precum și a sumei de 246.122,41 lei reprezentând contravaloarea unui volum de 591,50 mc. material lemnos confiscat valoric.

 

Conform ultimelor raportări statistice suprafața totală de fond forestier a județului Bistrița Năsăud este de 192.578 ha din care 14.797 ha (8%) proprietate publică a statului, 153.198 ha (79%) proprietate publică și privată a unităților administrativ teritoriale, 24.583 ha (13% ) proprietate privată a persoanelor fizice și  juridice. Suprafața de fond forestier pentru care nu este asigurată administrarea sau serviciile silvice prin structuri silvice autorizate este de cca. 6.500 ha.