Start la lucrările de cadastru gratuit în comuna Romuli

1118

Din această lună, au început lucrările de cadastru în comuna Romuli, primarul Ioan Monița estimând ele vor fi finalizate în cursul anului 2022. Acțiunea este încadrată Programului național de cadastru și carte funciară care are ca obiect înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților imobiliare, respectiv toate terenurile și construcțiile. Fondurile pentru această acțiune sunt asigurate din veniturile realizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Programul prevede înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților imobiliare, deschiderea cărților funciare pentru acestea și eliberarea certificatelor de moștenitor pentru succesiune, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proprietarii sunt scutiți astfel de costul lucrărilor care trebuie efectuate de firme specializate și al intabulării pentru deschiderea cărții funciare.

După realizarea lucrărilor sistematice de cadastru de către specialiștii firmei care a câștigat licitația, următoarea etapă este de centralizare a datelor și de afișare a rezultatelor astfel încât eventualele persoane nemulțumite să poată face contestații. Este un termen de 30 zile pentru depunerea contestațiilor și de încă 30 de zile pentru soluționarea acestora. Abia ulterior începe înscrierea efectivă în Cartea Funciară a imobilelor.

Avantajele programului de cadastru sunt realizarea gratuită a planului cadastral pentru fiecare proprietate, eliberarea certificatului de moștenitor, înregistrarea imobilelor fără acte, crearea premiselor comasării terenurilor, facilitarea tranzacționării imobilelor,
reducerea termenelor pentru cererile de carte funciară și plan cadastral, îmbunătățirea administrării terenurilor.